Teksterne på denne liste findes på dansk, men er ikke digitaliserede (så vidt jeg ved), eller findes kun i meget groft digitaliserede versioner som det er et stort arbejde at rense. Listen opdateres efterhånden. Hvis nogen har mulighed for at støve de gamle bøger og aviser af og uploade teksterne til biblioteket, så er det fantastisk.

  • Erobringen af Brødet af Peter Kropotkin (runeberg.org eller www.kb.dk)

  • Haandens og Hjærnens Arbejde af Peter Kropotkin (runeberg.org eller archive.org)

  • Staten: Dens Historiske Rolle af Peter Kropotkin (www.scribd.com)

  • Alle numre af Proletaren

  • Alle numre af Korsaren

  • Resterende numre af Skorpionen

  • Andre gamle anarkistblade...

  • Den Eneste og Hans Ejendom af Max Stirner

  • Alt fra https://web.archive.org/web/20071013205546/http://www.anarkister.dk/Tekster.htm

Nyeste tekster

Loading...